Elevene skulle hatt et likeverdig skoletilbud uansett hvor de bor i Bergen. Nå er vi i ferd med å få klare forskjeller mellom bydelene i hvordan skolene drives, sier Nina Bauge, leder i Norsk Lærerlag Bergen. Meldinger fra lærere og lokalpolitikere i bydelene gjør henne dypt urolig.

Det har vært et felles ønske i Bergen om å skjerme skolen og investere i gode skolebygg. Det er satset solid. Ulikhetene kommer når bydelene må stramme inn driften. Fana og Fyllingsdalen har prøvd å skjerme skolen, andre kutter likt i alle deler av bydelens drift. Åsane har kuttet alt i år, blant annet i vikarbudsjettet. I Arna har en skole sendt elevene hjem for å spare vikarpenger. Fana og Arna vurderer nå å legge ned små skoler.

— Skolene tvinges til å ta inn ukvalifiserte lærere som vikarer for å spare penger. Det er lovbrudd når det er tilgang på kvalifiserte vikarer. Rammetimetallet kuttes slik at skolene i langt mindre grad kan sette inn ekstra lærer i noen timer for å gi elevene tilpasset opplæring og ekstra hjelp, opplyser Nina Bauge.