De nye reglene i Bergen er i stor grad bygget på reglene Oslo innførte ved skolestart. Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H), har dessuten sendt brev til Kunnskapsdepartementet hvor han spør om å få bøtelegge foreldre som tar barna ut av skolen uten lov. Dette har det foreløpig ikke kommet noe svar på.

Siden Oslo innførte sine nye regler har det kommet 170 klager til fylkesmannen etter avslag på permisjonssøknader. Ingen har fått medhold, ifølge Dagsavisen.

Askøy kommune innførte strengere permisjonsregler i 2009. Undervisningssjef Åge Rosnes sier at de har gode erfaringer med det nye reglementet.

- For det første er det langt færre som bare melder fra om at de tar barnet ut av skolen for å reise på ferie. For det andre har det økt bevisstheten rundt å ta barna ut av skolen, sier Rosnes.

Skolene som fører statistikk over permisjonssøknadene merker, ifølge Rosnes, en nedgang av foreldre som søker om fri til ferie.

- Tallet er fortsatt høyt, men det er en viss nedgang, sier Rosnes.

I flere kommuner har skolene gått motsatt vei, og innført fleksibel ferie. En av disse skolene er Moltemyr skole i Arendal. Resultatet var at det uønskede feriefraværet gikk ned med 80 prosent— etter at elevene fikk velge høst- og vinterferie selv.