— Helt friske kvinner igangsetter vi 11 dager over termin, sier seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø ved fødeavdelingen på Sentralsjukehuset i Stavanger.

Helsedirektoratet kom i sommer med nye anbefalinger til hvordan landets fødeavdelinger skal forholde seg til kvinner som går over termindato. Blant annet mener direktoratet at alle kvinner skal kalles inn til full undersøkelse på sykehuset mellom syv og ni dager over termindatoen. Er man over 12 dager, bør fødselen være igangsatt, ifølge direktoratet.

Lav risiko

Eggebø i Stavanger sier at risikoen ved å gå lenger enn direktoratets anbefalinger er svært lav, men at sykehuset velger å følge dem.

— Men det er ingen tvang. Dersom kvinnen selv ønsker å vente, og vi mener det er medisinsk forsvarlig, er det i orden, sier Eggebø.

Oslo universitetssykehus praktiserer omtrent som i Stavanger. Seksjonsoverlege Tore Henriksen ved Fødeseksjonen forteller at kvinnene tas inn til første sykehuskontroll syv til ti dager etter termindato. Hvis ingenting skjer de nærmeste dagene etter det, blir fødselen igangsatt.

Haukeland Universitetssykehus setter i gang fødselen når det er gått 42 hele uker, men venter to-tre dager ekstra dersom kvinnen ønsker det og alt ser normalt ut.

Haukeland: Trist

Fungerende seksjonsoverlege Jørg Kessler ved Kvinneklinikken sier at KK opplever det som svært trist når et barn dør i mors liv. Amushkar Mahmoud var til to undersøkelser på KK like før det skjedde.

— Alt var funnet helt normalt. Så vidt vi vet har vi ikke oversett noe, men vi meldte det til Helsetilsynet, for å få en vurdering fra dem også, sier Kessler.

Han vil ikke spekulere i om en igangsettelse av fødselen kunne ha reddet barnet.

— Utredning av saken pågår fortsatt, og vi kan derfor ikke uttale oss om dette på det nåværende tidspunkt.