– Jeg reagerer veldig på at forskjellene er så store. Jeg ser ingen grunn til at de skal være det.

Det sier kontaktlærer ved Lynghaug skole, Ola Kulild, når han hører hvor mye mer han tjener enn mange av sine kolleger i Hordaland.

Forskjellene skyldes de lokale lønnsforhandlingene. I 2004 ble forhandlingsansvaret for lærere overført fra stat til kommuner og fylkeskommuner.

Os og Bergen på topp
Utdanningsforbundet Hordaland gjorde i vår en undersøkelse om lønn i grunnskolene i fylket. Blant annet ble kommunene bedt om å oppgi lønn til en bestemt lærerstilling hvor visse kriterier var oppfylt. Lønnsforskjellene var på det meste 36.400 kroner.

Os og Bergen var blant kommunene som oppga høyest lønn. I Os ville læreren fått 426.900 kroner, mens lønnen i Bergen var 423.100 kroner.

Meland oppga en lønn på 395.600 kroner, noe som plasserte kommunen nest sist på listen.

– Det er vanskelig å argumentere for at en jobb i en større kommune er vanskeligere enn en i en liten kommune, sier Kulild.

Han tror lønnsforskjellene kan få betydning for lærerrekrutteringen.

– Nyutdannede lærere i et marked med relativt store lønnsforskjeller vil se seg etter om hvor de vil jobbe. For eksempel er jo Bergen kommune veldig attraktiv, sier han.

Ulikt for kontaktlærere
De lokale forhandlingene gir rom for å velge størrelse på lønnstilleggene innenfor en gitt ramme.

Det er særlig tillegget for kontaktlærere som skaper store forskjeller. Alle kontaktlærere får et tillegg på 10.000. Utover dette har hver kommune anledning til å gi et ytterligere tillegg på opp mot 20.000 kroner.

To kommuner, deriblant Askøy, gir ingen lokale kontaktlærertillegg. Granvin gir 18.400 kroner, som er det høyeste tillegget i Hordaland.

– Det må være vanskelig for en arbeidsgiver å forklare at det er mindre jobb å være kontaktlærer i én kommune enn en annen. Skolen har likt innhold over hele landet. Da er det klart at vi ikke kan ha ulik avlønning for den samme jobben, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, John G. Torsvik. Dersom lønnsforskjellene fortsetter å øke, tror han det særlig vil gå ut over de små kommunene som allerede sliter med lærerrekrutteringen.

– Derfor må vi få et system som hindrer at det utvikles store lønnsforskjeller.

Kommer dårligst ut
Kjartan Espeland, kontaktlærer ved Meland ungdomsskole, har akkurat samme stilling og ansiennitet som Ola Kulild. Han har et halvt år mer i utdanning. Likevel tjener han 36.700 kroner mindre enn kollegaen i Bergen.

– Det burde ikke være så store forskjeller på to like grupper. Det må være et mål for kommunene som henger etter å få opp lønnen, sier han.

Han reagerer spesielt på at lønnstillegget for kontaktlærerne er forskjellig.

– Kontaktlærerjobben er ganske slitsom på alle skoler. Det er jo ikke rett at en kontaktlærer i Meland skal tjene mindre enn en kontaktlærer i Bergen, sier han.

Trond Hofvind, leder i grunnskoleseksjonen i Utdanningsforbundet, sier tendensen er at kommuner som har hatt god tilgang på lærere gir lavere lønn enn andre kommuner.

– Det er galt å ha et lønnssystem som gjør at man får markedskonkurranse om lærere. Det gjør at det likeverdige skoletilbudet presses, sier Hofvind.

Er lønnsforskjellene rettferdige? Si din mening.