MAREN NÆSS OLSEN

De tolv passasjerene kom seg ikke i land i tide da MS «Norrøna» stoppet i Bergen på vei fra Danmark til Island, og måtte dermed bli med på ufrivillig ukescruise til Færøyene og Island. Men full kompensasjon fra Smyril Line fikk de ikke:

  • Magnus Halsør og Gunvor Kvittingen valgte å ta fly hjem fra Færøyene. De reiste krav om å få dekket utgiftene til mat de første tre dagene om bord, og fikk 525 kroner hver. Halsør reiste også krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, men fikk ikke innvilget dette.

— Jeg vurderte å klage saken videre til Forbrukerrådet, men orket til slutt ikke å gå videre med saken, sier han.

  • Harald Kvamme valgte å reise hjem fra Færøyene. Han har sendt to klager til Smyril Line i ettertid, der han ber om å få dekket utgiftene til flybilletter hjem, som kom på cirka 6000 kroner. Han har ikke fått refundert noen utgifter.
  • Anne Lise Alveberg måtte bli med båten hele veien til Island og tilbake. Hun og samboeren har nå fått refundert utgiftene de hadde til medisiner, mat om bord og billett hjem, til sammen 4100 kroner.
    • Vi har gitt en form for kompensasjon for ubehagelighetene, men når vi ikke har gitt passasjerene det de har krevd, er det fordi de hadde et ansvar selv for å komme seg i land i tide. Vi føler oss ikke erstatningspliktige, sier direktør Jan Walle i Smyril Line.