AUDUN STØLÅS

Disse spørsmålene regner fagdirektør Ivar Kalland i Vann— og avløpssektoren i Bergen kommune med å få svar på under et møte i dag med eierne av kloakkanlegget på Ulriken.

Vann- og avløpssektoren har aldri fått bekreftelse på at septiktanken på Ulrikens topp noen gang er tømt. Etter et møte med kommunen tidligere denne måneden uttalte eieren av kafeen på Ulriken, Thorbjørn Sirseth, at han har tømt septiktanken omtrent årlig med helikopter.

I et brev har Vann- og avløpssektoren krevd å få vite når, hvor og hvordan tømmingen har skjedd. Ivar Kalland sier til Bergens Tidende at eierne av anlegget har fått frist til tirsdagens møte med å gi svar på disse spørsmålene.

Plastkanner

Opplegget for tømming av septiktanken på Ulriken er å få pumpet kloakken fra septiktanken over på plastkanner. Disse plastkannene må så transporteres med helikopter til Arna fordi slik last ikke kan bli fløyet over tett befolkete områder. Fra Arna skal plastkannene med kloakk så kjøres til slamanlegg.

— Det som er det viktige for meg er å få vite er når kloakken er fløyet vekk fra Ulriken, sier Kalland.

Fagdirektøren hadde det i går kveld ikke klart for seg hvem som skal delta på møtet i dag. Det som er sikkert er at en representant for Norkring AS, som eier telemasten på Ulrikens topp, skal møte.

Felleseie?

Kalland er usikker på om det er Norkring eller kafeen som eier septiktanken og kloakkanlegget på Ulriken.

— Det kan være at det er et sameie, sier han.

Kalland skal selv ikke være med på møtet om kloakkanlegget på Ulriken fordi han skal delta på dagens møte i den sentrale krisegruppen i Bergen kommune. Krisegruppen skal på møtet i dag drøfte situasjonen for drikkevannet i Svartediket og komme med nye helseråd til innbyggerne.

Kloakkanlegget på Ulriken ble tatt i bruk i 1960, da telemasten var ny. Vanligvis skal eiere av private kloakkanlegg sende inn tømmebekreftelse hvert annet år. Men noen slik bekreftelse finnes ikke i vann- og avløpsetatens saksmappe for Ulriken.