• En kommune har selvsagt ansvaret for de barn som i dag er under barnevernets omsorg.

Omfanget og rekkevidden av dette ansvaret følger av lovverk og rettspraksis, svarte byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun ble spurt om ansvaret i forhold til Morgensol-ofrene.

Kommunen har tilbudt erstatning på 725.000 kroner for å unngå en rettssak, men har ikke ville påta seg et juridisk ansvar for forholdene barnehjemmet.

Byrådslederen holder dermed fast ved at saken juridisk sett er foreldet.

— I forhold til dem som tidligere har bodd på kommunale barnehjem har vi satt ned et granskingsutvalg og vil komme til å tilby en kommunal erstatningsordning. Det vil også bli aktuelt å be om unnskyldning for overgrepene, sa Strøm-Erichsen til bystyret.

Det var Torstein Dahle (RV) som i bystyret i går spurte byrådslederen om barnevernsbarn i virkeligheten er rettsløse.

— Kunne hun ikke påtatt seg ansvaret for det som skjedde med de to som harv saksøkt kommunen, sukket Ragnhild Hedemann (SV) etter at byrådslederen hadde svart på spørsmålet.

Det er ennå ikke avklart om de to kvinnene kommer til å takke ja til forlikstilbudet fra Bergen kommune.