SIGBJØRN LINGAsiglinga@online.no

De to familiene møter i dag representanter fra Bergen kommune og entreprenøren. Ifølge bydelsdirektør i Arna, Paal Fennell, er hensikten med møtet at alle skal legge frem sine standpunkter i saken. Ifølge Fennell vurderte byggesaksavdelingen i kommunen i går saken i forhold til plan— og bygningsloven. Disse vurderingene vil bli lagt frem for partene på dagens møte.Det var tirsdag kveld en stein på seks tonn raste ned fra skråningen bak familienes hus og gjorde skade på Hallgeir og Åslaug Løklingholms kjøkken. Bare fem dager før det hadde en annen stein løsnet på samme sted. Sikringsarbeid må til før familiene kan flytte tilbake. Men først må partene bli enige om hvem som skal ta ansvar for rasene.

Uklart eierskap - Plan- og bygningsloven er ganske klar når det gjelder ansvaret for den som eier denne tomten. Eier man noe som er en fare for andre, bør det offentlige pålegge grunneier å utbedre dette, sier Paal Fennell.

— Og hvem eier tomten?

— Det er noe omdiskutert. I utgangspunktet er det entreprenøren som fortsatt eier den, men det var meningen at den skulle overdras til sameiet, som er dem som er berørt av raset her.

De evakuerte familiene hevder imidlertid sameiet aldri skrev under på noen avtale om overdragelse.

Ny eller gammel lov? Et annet usikkerhetsmoment er om det er den gamle eller den nye plan- og bygningsloven som ble brukt under byggingen av husene.

— Den nye loven er mye klarere enn den gamle på at det er entreprenøren, som må ha godkjenning og ta ansvar for prosjektet, mens kommunen har et mindre kontrollansvar, sier Fennell.

- Uforutsigbart - Burde ikke noen ha skjønt at det ikke var trygt her da familiene flyttet inn?

— I etterpåklokskapens lys kan man gjerne si det. Men vann og terreng er uforutsigbart, og ting har utviklet seg annerledes enn man hadde regnet med. Den gang var det trygt, sier bydelsdirektøren.

Han mener denne saken er spesiell fordi det er bygningene som har utløst rasene.

— I noen tilfeller har kommunen blitt dømt til å betale erstatning etter ras i naturlige rasutsatte områder. Men her snakker vi om ras som er blitt utløst på grunn av bygningene, sier Fennell, som ikke har tro på at møtet i dag vil gi noen løsning på saken.