ANNE MYKLEBUST ODLAND

I rapporten, som ble fremlagt i går, heter det samtidig at instituttet heller ikke kan utelukke en årsakssammenheng mellom bruk av radiofrekvent utstyr og medfødte skader hos fem av barna med fedre som har arbeidet på Televerkstedet.

— Rapporten er som forventet; en tro kopi av Kvikk-rapporten, sier Thor Johannessen, en av fedrene ved Televerkstedet på Haakonsvern, som har fått barn med misdannelser. Datteren (6) har Downs syndrom, sønnen (16) er født med en ekstra hudfold på det ene øyet.

- En vits

Det var i november for to år siden at Statens arbeidsmiljøinstitutt fikk i oppdrag av Forsvarsdepartementet å utrede og vurdere årsaksforholdene til at fire fedre ved Televerkstedet hadde fått fem barn med helseskader; en forekomst av misdannelser i radiogruppen på 24 prosent. Noen måneder forut hadde instituttet lagt frem en rapport om «Kvikk»-barna, der det blant annet ble konkludert med at det ikke kunne dokumenteres en sammenheng mellom stråling og misdannelser.

— Vi kunne sagt på forhånd at denne rapporten ikke ville komme med nedslående konklusjoner. Instituttet har gjort de samme undersøkelsene som i Kvikk-saken. På Haakonsvern reagerer vi på materialet utredningen er basert på, sier Thor Johannessen.

Instituttets vurderinger bygger blant annet på målinger gjort av Statens strålevern, og medisinsk genetiske utredninger av familiene ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin på Haukeland sykehus.

— Hele besøket på genavdelingen var en vits. Hva gjorde vi egentlig der? spurte vi oss i ettertid. Utredningen ble i stor grad basert på samtaler. Sædkvaliteten ble for eksempel ikke undersøkt. Gjennom blodprøve ble det medisinsk bevist at kromosomfeilen hos datteren min kommer fra meg. I over 90 prosent av tilfellene med Downs syndrom, skyldes kromosomfeilen morens genmateriale. Men dette er tydeligvis ikke tillagt vekt i vurderingen, sier han.

— Vi synes også det er pussig at måleresultatene gjort av Statens strålevern ikke er lagt ved rapporten, tilføyer han.

Andre typer skader

Ettersom de ansatte i televerkstedets radiogruppe tester og reparerer den type senderutstyr som var i bruk om bord i KNM «Kvikk», har det vært sentralt for prosjektgruppen ved arbeidsmiljøinstituttet å se de to sakene i sammenheng.

«Dersom fars eksponering for radiofrekvente felt er årsak til medfødte misdannelser, ville vi forventet sterkere fellestrekk mellom skadene hos barna fra Televerkstedet og KNM «Kvikk» enn det som synes å være tilfelle», heter det i rapporten.

«Kvikk»-barna har skader som klumpfot og hoftedysplasi, mens «Televerksted»-barna henholdsvis har kromosomskader, autisme, leppespalte og en medfødt fold på det ene øyet.

— Årsaken til at vi har fått barn med andre typer skader kan vel skyldes at vi har vært utsatt for en annen form for eksponering. Under arbeidet med de høyfrekvente senderne står vi rett over utstyret, og før vi fikk konstruert skjermingsutstyr, kunne det koke i hånden. Vi ble rødmusset og fikk en voldsom kløe. Det er helt klart at det ikke var sunt, sier Johannessen og tilføyer:

— Etter at vi fikk installert skjermingsutstyr, har målinger vist en kraftig demping på strålingen.

SKUFFET OVER RAPPORTEN: – Rapporten er som forventet; en tro kopi av Kvikk-rapporten, sier Thor Johannessen, en av fedrene ved Televerkstedet på Haakonsvern.<p/> <small>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ</small>