JOHN LINDEBOTTEN

Nå ber Vegdirektoratet Osterøy Bruselskap om å rydde opp og skape klarhet i hva pengene er brukt til.

De 715.000 kronene fordeler seg på følgende forhold:

 • Kr. 368.000 kroner er brukt til bokproduksjon og distribusjon. Er dette et naturlig tiltak for et bompengeselskap?
 • Kr. 5.637,— for bevertning. Formål og navn på deltakere mangler.
 • Faktura fra Kiwi Haus på kr. 6.828,-. Hva skulle varene brukes til?
 • Fakturaer fra Dolmsundet Hotel på kr. 5.322,-. Hva var formålet, og hvem deltok?
 • Kr. 24.172,- utbetalt i forbindelse med Norveg-konferanse. Håndskrevet bilag som ikke oppfyller krav til utbetalingsgrunnlag.
 • Faktura fra Flyspesialisten på kr. 10.976,-. Hva var formålet?
 • Faktura fra Radisson SAS på kr. 19.680,-. Muligens uberettiget bruk av offentlige midler.
 • Kr. 7.260,- på Neptun. Formål og deltakere mangler. Attestert og anvist av samme person, men ingen vet hvem denne personen er.
 • Kr. 6.210,- på Neptun. Hva var formålet, og hvem deltok? Muligens uberettiget bruk av offentlige midler.
 • Kr. 53.289,- på gaver kjøpt fra Intermix Import. Bør så mange penger brukes til gaver?
 • Kr. 30.000,- for konsert ved veiåpning. Riktig bruk av pengene?
 • Kr. 5.601,- på Radisson SAS. Hva var formålet, og hvem deltok?
 • Kr. 3.184,- på Hotell Klubben i Tønsberg. Hva var formålet?
 • Kr. 6.750,- til Flyspesialisten. Hva var formålet?
 • Kr. 6.462,- til Kiwi Haus. Hva ble kjøpt og hvorfor?
 • Kr. 9.780,- på Radisson SAS. Hva var formålet, og hvem deltok?
 • Kr. 42.400,- for deltakeravgift på Norveg-konferansen (konferanse for bompengeselskaper. red.anm) for åtte deltakere. Nødvendig med så mange? spør internrevisjonen.
 • Kr. 49.804,- på Fjordslottet. Hva var formålet, og hvem deltok? Antakelig uberettiget bruk av offentlige midler, bemerker internrevisjonen.
 • Kr. 4.550,- på Radisson SAS. «Uforståelig høy» for noe som synes å være én overnatting.
 • Kr. 22.528,- til Flyspesialisten. Hva var formålet?
 • Håndskrevet regning pålydende kr. 5.161,-. Underbilag mangler.
 • Delvis håndskrevet regning pålydende kr. 7.376,-. Regningen «synes uforståelig».
 • Kr. 3.184,- på Hotell Klubben i Tønsberg. Hva var formålet, og hvem deltok?
 • Faktura fra Canal Digital på kr. 514,-. Hva skal bompengeselskapet med kabel-TV.