Ukens ukjente bilde er utlånt av Magne Martin Nordgard. Bildet viser lærer Erik Johannessen Haukedal og alle elevene ved Mjølkeråen skole i 1909. Magne M. Nordgard kjenner igjen sine nærmeste slektninger og noen få andre på dette bildet.

Både han og vi i Åsane Historielag håper andre vil gjenkjenne andre elever. Vi har tidligere hatt stor suksess med å få navneliste til et skolebilde fra Mjølkeråen fra 1933 .

Mjølkeråen skole

Fra 1895 gikk ungene i Mjølkeråen på skole på nordre Toppe. Det gamle skolehuset på Nordre Toppe står fremdeles, men jeg er usikker på hva det blir brukt til. I 1909 var denne skolen for elever fra Mjølkeråen, Nordre og Søndre Toppe, Hitland, Bogetveit og Morvik.

Elevene fra Morvik gikk på Mjølkeråen skole frem til 1919, da de ble overført til den nye Tertnes skolekrets. Dagens Mjølkeråen skole ligger i Mjølkeråen og er en barneskole som ble tatt i bruk 1969/1970. Marikollen skole (ungdomsskole) ligger rett ved siden av, også den i Mjølkeråen.

24 ukjente

Magne Nordgaard kjenner igjen disse: nr. 4 Andreas Magnesen Melkeråen (Magnes onkel), nr. 10: Magne Tellevik ("Møller— Magne"), nr. 11 Ingeborg Magnesen Melkeråen (Magnes tante), nr 5: John Nordgard (Magnesen Melkeråen) (Magnes far), nr. 21 lærer Erik Johannessen Haukedal (1846-1930) og nr. 26 Nils "i Dalen" (kjenner ikke korrekt etternavn).

Er det noen med røtter i Mjølkeråen som kjenner igjen flere elever? Kan du kanskje vise bildet til noen som er bedre kjent? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien), der første bind kommer i oktober.

Aktuelle lenker på bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Litteratur om skolen i Åsane:

Marie Fossen: ”Skolen fra 1904-2004” i ”Åsane i hundre – en reise i tekst og bilder”. 2004.

Marie Fossen: ”Eidsvåg skole jubileumsskrift”, 2003.

Frode Fyllingsnes: ”Åsane i fortid og nåtid”, 2007.

Kenneth Bratland: ”Skolelærer Elias Rolland og hans familie” i Åsabuen 3, 2002.