• Disse skoleelevene er sannsynligvis fedre, bestefedre eller oldefedre til mange av dagens åsabuer. Kjenner du igjen noen?

Ukens ukjente bilde er et bilde de flittige bildeinnsamlerne i Åsane nylig er kommet over. Dette skolebildet fra Ervik er trolig det eldste bildet som finnes fra denne skolen.

Vi antar at elevene var rundt 10 år gamle da bildet ble tatt. Nå vet vi navnet på en lærer og to elever. Læreren var Nils Koltveit (1867-1962). Den ene eleven, Odin August Åstvedt, var født i 1890. Den andre eleven het Martin Nikolai Knutsen og var født i 1887. Vi regner derfor med at fotografiet er fra tiden rundt 1900.

Skolen i Ervik

Det første skolehuset i Ervik ble reist i 1876. Dette var det første skolehuset i Eidsvåg krets. Denne bygningen ble snart for liten og huset ble derfor demontert og flyttet til Haukås. Det nye skolehuset i Ervik sto ferdig i 1901. Det ble ombygd i 1918-1919 og var i bruk som folkeskole i Eidsvåg helt frem til 1953, da den nye skolen i Eidsvåg hageby ble tatt i bruk.

Vi vet altså bare navnet på tre av personene på bildet. Disse er lærer Nils Koltveit (1867-1962) og elevene Odin August Åstvedt (1890-1967) og Martin Nikolai Knutsen (1887-1963). Vi vil gjerne få navn på de andre også.

Kan du hjelpe?

Kjenner du igjen noen av elevene på bildet? Skriv en kommentar eller send en epost til aasane.historielag@broadpark.no Husk å henvise til hvilket nummer personen har på tegningen.