Denne ukens ukjente bilder er utlånt til oss av Torhild Hitland. Vi vet at bildene er tatt på Hitland under, eller rett etter krigen. På Hitland foregikk det idrettsaktiviteter sommer som vinter, både skirenn og fotballkamper. På disse to bildene er fire og fire skiløpere oppstilt.

Kjenner noen av våre lesere igjen disse skiløperne? Er det du selv eller en av dine nærmeste som er avbildet? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen.

Samler til Åsane-bøker

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd holder fortsatt på med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet er og vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet er allerede gått i trykken!

Det er fortsatt noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Les mer:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Åsane Historielag her

Åsane Historielag om Hitland

Se foto av slakting på Hitland og Hitland bnr. 4

Bilder fra en utstilling vi hadde på Hitland i 2004

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Ukens ukjente bilder

Historiebok på rekordtid