Ukens ukjente bilde er utlånt av Jørn Birkeland. Bildet viser gamle Åsane Handelslag som lå på Nyborg, like nedenfor Åsane gamle kirke.

Fotografiet er fra slutten av 1940-tallet, og viser interiøret i butikken. Det er artig å se vareutvalget; flasker, krukker, bokser og esker, lyspærer, vaskemiddel og noe med Arna som merke. Er det noen som vet hva som var innholdet i eskene merket med Arna?

Åsane Handelslag

Åsane Handelslag ble etablert i 1920. Butikken ble bygget på tomten ”Nyborg” under matrikkelgården Saurås. Butikken lå ved siden av bygget der Ziem holder til i dag. I 1924 ble poståpneriet ”Nyborg i Åsane” åpnet i det samme bygget.

I boken ”Åsane i fortid og nåtid” skriver Frode Fyllingsnes at det også ble åpnet innmålingsstasjon for melk i det samme bygget, så med melk, post og butikk var det ikke rart at Nyborg ble et sentrum i denne delen av Åsane. Senere har det som opprinnelig var bruksnavnet på tomten der det første handelslaget lå, Nyborg, blitt et navn som dekker et større omåde. Åsane Historielag har også en reklameplakat fra Åsane Handelslag fra 1955.

Varehuset Domus

I 1965 slo samvirkelagene i Haus (Arna) og Åsane seg sammen. Varehuset Domus sto ferdig i 1969 på gården Angeltveits grunn. For noen år siden skiftet Domus navn til Coop Mega, men selv om butikken skiftet navn, kaller de innfødte åsabuene den fremdeles for Domus! Navnet Domus er altså blitt et begrep i Åsane.

Da jeg var liten, var Domus en spesielt spennende butikk, der de solgte alt; mat, klær, sko, hageutstyr, pyntegjenstander, maling og spiker. Kafeteria var det også. Det var helt unødvendig å gå i andre butikker for å få fatt i det man hadde behov for. Nå har butikken mistet mye av sin sjarm, men fremdeles er det mange åsabuer som helst handler på denne butikken, kanskje av gammel vane!

To kjente og to ukjente

Fra venstre står NN mann, Ingrid Birkeland (1922-2008), NN dame, og Ragnhild Birkeland f. Aarseth (1915-2007). Er det noen lokalkjente som kjenner disse to? Vi hører også fra deg om du har andre bilder eller kan fortelle noe om det gamle handelslaget.

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen.

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien), der første bind kommer i oktober.

Lenker:

Besøk Åsane Historielag

Aktuelle lenker på bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Fangeleire og henrettelser i Åsane

UKJENTE: Fra venstre står NN mann, Ingrid Birkeland (1922-2008), NN dame, og Ragnhild Birkeland f. Aarseth (1915-2007).