Denne ukens ukjente bilder vet vi ingenting om, bortsett fra at de stammer fra den samlingen som Helge Sunde og Torgeir Foss samlet inn for mange år siden.

De to bildene viser to unge menn i militæruniform. Bildene ser ut til å være gamle, men ansiktene og uniformene er tydelige. Kanskje noen gjenkjenner en av sine slektninger? Hva med uniformene – kan noen fortelle noe om dem? Hvem har originalbildene?

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen.

Samler til Åsane-bøker

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd holder fortsatt på med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet er og vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet er allerede gått i trykken!

Det er fortsatt noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Åsane Historielag her

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Ukens ukjente bilder