Fra Merete Sundland har vi fått tilsendt to ukjente bilder som hun har fått etter sin farmor. Meretes farmor het Nelly Mathilde Sundland f. Stavenes (fra Indre Hordvik) (1915-1993) og var bosatt på Tuft i Åsane.

Hvor ble bildet tatt?

Det ene bildet viser et par som står bak en buss med kjennemerke R-14304. Over veien er det hengt opp et banner som ønsker velkommen. Kjenner noen igjen disse to personene? Hvem eide bussen og hvor er bildet tatt?

Det andre bildet viser 19 personer som står ved siden av den samme bussen. Den eneste vi kjenner navnet på er Meretes farmor Nelly Sundland. Vi vet ikke noe om hvor eller i hvilken anledning bildet ble tatt. Det skulle forundre oss om ikke våkne lesere gjenkjenner de fleste!

Denne bussen ble så vidt vi vet brukt til det det meste av transportoppdrag i Hylkjeområdet, dvs. gårdene Hylkje, Tuft, Almås og Hordvik. Slike oppdrag kunne være være alt fra brødkjøring til å frakte misjonsforeningen og skigåere som skulle til Kvamskogen på 1950— og 1960-tallet. Forhåpentligvis vet våre lesere både hvem personene er og kan fortelle oss mer om bussen.

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen .

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien) som skal utgis fra neste høst.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Åsane Historielag her

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Hylkje-området

Hordvikbygda

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Suksess for bygdeboken

Ukens ukjente bilder

Kjenner du igjen personene, bussen eller bussholdeplassen? Gi oss en lyd da vel!
I hvilken anledning poserte disse 19 foran bussen? Vi vet hva bussen ble brukt til - kan du hjelpe oss med resten?