Han er sekretær for valgstyret ved landets største universitet.

– Argumentasjonen til UiB virker merkelig. Vi har vurdert det slik at det ikke skal være mulig å ta ut resultatet før valget er over, sier Sarnes.

Han tror at valgstyret ved UiB enten utilsiktet har sviktet – eller ikke tenkt langt nok.

– Hva er hensikten med å kunne overvåke valget? I tillegg strider det mot det rent demokratiske. Et valg er hemmelig. Resultatene skal ikke foreligge før valget er over, sier Sarnes.

Ifølge han er det samme ikke teknisk mulig på UiO. Sarnes har koden til å hente ut resultatet, men må få assistanse av IT-konsulenter for å faktisk hente dem frem.

– Dermed har vi sikret oss mot at dette skal kunne skje, sier Sarnes. I databasen over valgresultatene er det heller ingen kobling mellom stemmer og personer.

Valgforsker og mangeårig foreleser for valgobservatører, Frank Aarebrot, mener det er svært viktig at en forsikrer seg om at informasjon om stemmegivningen ikke slipper ut under valget.

– Om så skjer åpnes det for taktisk valgkamp mot grupper en ser ikke har stemt, sier han.

Han kjenner ikke til gjennomføringen av valget på sin arbeidsplass, Universitet i Bergen.

– Men at en får slike etterspill, gir et inntrykk av at det er et ungt demokrati, sier professoren.

Han mener likevel at elektroniske valg har sine fordeler.

– Da har en full kontroll med manntallet, og det er langt lettere å oppdage juks, sier Aarebrot.

Han mener uansett at det er viktig at en blir kjent med problemene som kan oppstå under elektroniske valg.

– Dette er nyttig læring før en eventuelt starter med slik praksis i ordinære valg i Norge.