• Jeg er ukjent med at kommunen kommer med noe søksmål. Derfor vil jeg ikke kommentere BTs opplysninger, sier styreformann Jan S. Johannessen i Sandviksboder 1 AS.

Da BT kontaktet Johannessen i går ville han først ikke innrømme at det forelå noen uenighet mellom kommunen og utbygger om bruken av Slaktehustomten.

— Vi har diskutert et utkast med Bergen Bygg og Eiendom (heleid kommunalt eiendomsselskap red.anm.) Det foreligger ingen uenighet, sier Johannessen.

— Dersom det ikke foreligger noen uenighet, hvordan kan det ha seg at byrådet vil gå til søksmål?

— Vi har laget et utkast. Det har vi presentert og luftet med Bergen Bygg og Eiendom. Men det foreligger ikke noen bebyggelsesplan eller noe brudd på noen avtale.

— Hvordan skiller dette utkastet seg fra den kontrakten dere har inngått med kommunen?

— Det er klart at i det utkastet som er fremlagt kan være avvik fra denne kontrakten, men det foreligger ingen ferdig plan.

— Hva vil dere gjøre nå?

— Først må vi se om det kommer noe. Det må foreligge noe å saksøke. Dersom det skjer, skal vi kommentere saken, sier Johannessen.

Sandviksboder AS er eid med 25 prosent hver av Westfal-Larsen Gruppen, Scandinavian Electric AS, Prosjektfinans Bergen AS og Magnus Helland AS.