I de to delrapportene Norges geologiske undersøkelse laget over mulig rasfare i Bergen, er flere tusen adresser omtalt. Til tross for en omfattende informasjonskampanje, viser det seg at svært mange som bor i områder med mulig rasfare ikke visste om risikoen.

Her kan det rase — se kommunens oversikt I | II (pdf)

Les også: De ligger jo pinadø rett over oss!

Ønsket å vite

– Det hadde vært greit om kommunen hadde orientert oss. Det kommer stein fra tid til annen, men jeg var ikke klar over at min adresse var omtalt i rapporten, sier Steinar Eidså i Gullstøllien 20.

I rapporten heter det: «Faren for steinsprang, samt mindre jordskred ved ekstremnedbør bør vurderes».

Christian Mack i Godviksvingene 138 visste heller ikke om rapporten.

– Vi burde ha blitt fortalt om dette. Jeg har tenkt på skråningen og steinene noen ganger, men uten å vurdere at det var utrygt. Men jeg ville jo ha vært interessert i å vite hva kommunen visste.

Skråningen Mack henviser til er omtalt på denne måten:

«To løse blokker på 1-2 m3 størrelse ligger i 8-9 m høyde ved nordenden av huset. Konklusjon: Faren for steinsprang bør vurderes».

– Dypt bekymringsfullt

BT kontaktet i går beboerne på et 15-talls tilfeldig valgte adresser fra delrapport 2. Av de 15 var det kun tre som var klar over at deres adresser var omtalt i rapporten. Informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune var svært overrasket da BT fortalte om telefonrunden.

– Dette synes jeg er dypt bekymringsfullt, for vi hadde et svært omfattende informasjonsapparat knyttet til risiko- og sårbarhetsanalysen. Det ble gitt ut egen informasjonsavis til alle beboere i Bergen om at denne rapporten var laget. Det var et massivt medieprosjekt, der det ble laget egen nettside og vi sendte ut flere tusen brev. Jeg var selv med å pakke disse brevene.

– Mitt ansvar

Rastad var i går kveld på budsjettkonferanse og hadde derfor ingen mulighet til å sjekke gjennomføringen av alle detaljer i informasjonsopplegget. Han sier hensikten med informasjonen var å sikre at alle som var berørte ble informert.

– Vi var opptatt av at folk skulle få fakta og ikke bare overskrifter i avisen. Det du forteller betyr at vi på nytt må sette oss ned og vurdere informasjonsbehovet.

– Hva kan forklaringen vært at såpass mange av et tilfeldig utvalg ikke kjente til realitetene om den mulige rasfaren knyttet til egen bolig?

– Det kan jo tenkes at ikke alle er nådd med brev, men jeg kan ikke gi noe fullgodt svar på dette før jeg kommer tilbake til kontoret mitt.

– Dersom informasjonen har sviktet, er det mitt ansvar.

Så huset i BA

En av de BT var i kontakt med i går kveld kjente til rapporten, men det var takket være BA.

– Jeg visste ingenting før jeg så bildet av huset mitt i BA i dag, sier Trude Barnung i Nedberget 35 i Loddefjord.

Hun tok kontakt med kommunen i går og fikk da nødvendig informasjon. Hun fikk også vite at kommunen i 2009 vil komme tilbake til hennes område og vurdere om den mulige rasfaren gir grunnlag for sikringstiltak.

Samtlige 15 som BT snakket med tok for gitt at kommunen ville komme tilbake og gjøre nye vurderinger.

– Jeg tar for gitt at kommunen kommer tilbake med nye undersøkelser. Jeg har noen ganger tenkt at det kunne være rasfare her. Jeg har blant annet opplevd at det har kommet steiner ned på tomten, sier Atgeir Førde i Fredlundsvingen 21.