• Jeg var ikke kjent med at det forelå noen kontakt mellom kommunen og en utbygger tilbake til juni i fjor, da jeg svarte komiteen, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen.

— Det jeg gjorde før komitebehandlingen, fordi jeg fikk signaler om at det var en viss motstand mot utbyggingen i Ulsetskogen, var å sjekke om det fantes tomter som lot seg regulere like raskt som den i Ulsetskogen. Jeg svarte i komiteen at det sannsynligvis var flere tomter, men ingen som lot seg regulere like raskt. Underforstått at tok man ikke tomten i Ulsetskogen, kunne man starte utbygging hvor som helst.

— Nå forelå det kontakt med en utbygger. Din planavdeling hadde sagt at det kunne la seg gjøre å få ferdig reguleringsplanen før fristens utløp i juni i år, i et møte utbyggeren hadde med kommunen. Likevel svarer du komiteen at det ikke forelå andre tomter.

— Jeg er kjent med i ettertid at det ble foretatt vurdering av blant annet Tertnes-alternativet i fjor høst. Da konkluderte vi med at Ulsetskogen var det beste alternativet, og gikk derfor videre med det, sier Knudsen.