— Jeg har ikke mulighet til å kommandere leger på sykebesøk. Det er den enkelte lege selv som vurderer dette og har selvstendig myndighet, sier van Betten.Han sier legedekningen på mange sykehjem er for dårlig.

— Tilsynslegene er der bare på dagtid, men ikke på langt nær alle dager. Det burde ligge inne i avtalen med dem at de er tilgjengelige på telefon. De kjenner pasientene best og kan ofte per telefon avklare hva som trengs. Legevaktlegene kjenner ikke pasientene og må ofte gjennom en tidkrevende undersøkelse av pasientene for å finne ut det samme.

— Er det et problem at mange syke helt unødvendig må til legevakten?

— Det kan jeg ikke uten videre svare på. Er de alvorlig syke, så må vi ofte ta prøver og røntgen, og det gjør vi enkelt på legevakten. Dessuten ender mange av pasientene uansett på sykehus etter undersøkelsen. Sier sykehjemmene at det er et problem, har ikke jeg grunnlag for å hevde det motsatte. Men vi har ikke ønske om å transportere pasienter ned til oss når det ikke er behov for det. Det er ressurskrevende, det skal rekvireres både ambulanse og ledsager. Da er det ofte bedre å sende en lege på legebesøk, sier legevaktsjef Frank van Betten.