Fortsatt er det ett og annet bilde vi ikke vet særlig mye om. Ukens ukjente bilde viser en hytte som skal ha lagt ved Grønnskjæret på Tertnes, der det nå er friområde.

Dette bildet stammer fra den samlingen Torgeir Foss og Helge Sunde samlet inn for mange år siden. Vi vet ikke hvem som har originalbildet, men bildet skal være tatt rundt 1939. Er det noen som kjenner igjen hytten? Hvem eide den og hvilken skjebne fikk den? Er den revet eller bygget om til helårsbolig?

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen .

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien) som skal utgis fra neste høst.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane Åsane Historielag om Tertnes

Besøk Åsane Historielag her

Aktuelle lenker på bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder **Åsane får nytt historisk verk

Suksess for bygdeboken**

Ukens ukjente bilder

Kjenner du Åsane? (Quiz om steder og stedsnavn i Åsane)

Vet du noe om denne hyttens sjebne?