— Vårt inntrykk er at kvinnene tar kontakt med oss fordi de selv blir mishandlet. Men jeg ser ikke bort fra at dette med pedofili også forekommer, sier leder ved Krisesenteret i Bergen, Lisbeth Mosaker.

Mange av de utenlandske kvinnene som tar kontakt med Krisesenteret har barn med seg. Noen har barn med mannen som har fått dem til Norge, andre har barn med seg fra hjemlandet.

— Jentene som kommer fra Asia er nesten barn selv. Det er ikke uvanlig at jenter på 17-18 år hentes til Norge av menn på godt over 50 år, påpeker Mosaker.