Ved minst tre anledninger i år er det blitt observert død sjøørret i Matre-elven. 13 fisker ble funnet i juni, tolv nye i oktober. Også grunneieren har observert død fisk. Hvor mange fisker som totalt har dødd i elven, vet ingen.

Årsaken til fiskedøden overrasket både forskere, fiskeoppsyn og kraftselskap.

— Det var en spesiell situasjon, sier Jarle Hodne, kommunikasjonsrådgiver i BKK til bt.no.

Virker som dykkersyke

Forskere ved det UiB-drevne Uni Miljø mener at årsaken er å finne i Hommelfoss kraftverk.

Risten hvor vann suges inn i kraftverket, har enkelte ganger gått tett. Da har luft blitt sugd inn sammen med vannet.

Den ekstra luften har ført til såkalt gassovermetning i vannet: Det har inneholdt for mye luft. Gassene i luften, blant annet nitrogen, har blitt spaltet ut i vannmassene.

— Når fisken får gassen i blodet, blir virkningen akkurat som dykkersyke. Det er ganske dødelig, sier fiskeforvalter Atle Kambestad hos Fylkesmannen i Hordaland.

Tørr periode Jarle Hodne hos BKK sier at situasjonen i Matre-vassdraget var spesiell ved de to best dokumenterte fiskedødshendelsene.

— Det var en tørr periode med lite vann i elven. Da fikk elven nesten bare vann fra Hommelfoss kraftverk, med mye innblandet luft, sier Hodne.

— Dette kan skje i Matre-elven, men i de andre vassdragene har vi ikke det samme problemet, legger Hodne til.

- Ikke oppmerksomme

Kambestad vil på sin side ikke utelukke at gassovermetning kan være et problem i andre kraftvassdrag.

— Vi vil være mer oppmerksomme på denne problemstillingen, ikke minst når vi får inn nye søknader om kraftutbygging, sier Kambestad.

Uni Miljø skal fortsette å undersøke Matre-vassdraget. Uni-forsker Bjørn Barlaup opplyser at den farlige gassen har spredt seg cirka 350 meter nedover den 4,5 kilometer lange fiskeførende delen av elven. Deretter har gassen blitt tynnet nok ut til at den ikke lenger har vært giftig.

BKK vil nå sørge for å renske risten ved vanninntaket oftere for å forhindre at for mye luft blander seg med vannet.

— Nå skjerper vi overvåkningen. Vi var ikke oppmerksomme på hva som kunne skje med fisken når risten går tett, sier Hodne.

Synspunkter? Del dem gjerne med leserne!