Det er mange av oss som har flotte familiebilder og/eller portretter i huset. Noen av personene på slike bilder kan være ukjente for oss, noe som er veldig synd. Denne ukens ukjente bilde vet vi ingenting om, bortsett fra at det stammer fra den samlingen som Helge Sunde og Torgeir Foss samlet inn for mange år siden.

Bildet viser sannsynligvis et foreldrepar med sine åtte barn. Legg merke til småguttene i matrosdrakt – er de ikke skjønne? Kjenner du igjen denne familien? Er du selv kanskje med på bildet? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen.

Samler til Åsane-bøker

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd er i gang med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet kommer allerede i oktober under Åsane Kulturfestival! Det er noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Åsane Historielag