Dette bildet er utlånt av Magnar Hjortland.

Usikkerhet om ungdomslag

Vi har sagt at dette bildet forestiller personer fra Åsane Ungdomslag på skogplanting på Hjortland i 1923. Tilbakemeldingene fra leserne forteller at Åsane Ungdomslag først ble stiftet den 24. november 1946, og at dette derfor må være personer fra et annet lag.

Vi har så langt bare fått bragt på det rene at det i 1896 ble stiftet et ungdomslag i Kyrkjekrinsen-området, som i følge Johannes Haukedal i boken "Åsane— bygda og folkelivet" ble kalt "Åsingen". Ifølge Haukedal var ikke dette laget i drift i så mange tiår.

I Eidsvåg-området fikk de stiftet ungdomslag i 1895, og i et referat fra 17. maifesten i 1899, er det nevnt at Kirkekredsen Ungdomslag (Kyrkjekrinsen) var med. Sannsynligheten er stor for at dette ungdomslaget og ungdomslaget Åsingen var ett og samme lag, men dette vet vi ikke.

Vi har også snakket med en av dem som var med å stifte Åsane Ungdomslag i 1946, han mener at det var et ungdomslag i området før dette. Kanskje er personene på bildet medlemmer i et ungdomslag som var forløperene for Åsane Ungdomslag?

Vi setter vår lit til at det blant våre lesere er noen som kan løse dette bildemysteriet. Kanskje er det noen som har gamle møtebøker fra en slik forening liggende hjemme?

Ukens ukjente bilde 9

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd er i gang med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet kommer allerede i høst! Det er noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Skriv en kommentar nedenfor eller du kan kontakte oss ved å sende e-post til Lillian Koehler, dersom du vet noe om bildet.

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag

UKJENT: Dette bildet er tatt på Hjortland i 1923. Men hvem er det bilde av?