Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd er i gang med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet kommer allerede i høst! Det er noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Ukjent bilde fra Åsane

Dette flotte vinterbildet fra Åsane vet vi altfor lite om. Bildet stammer egentlig fra den samlingen som Helge Sunde og Torgeir Foss samlet inn for mange år siden. I boken ”Åsane fra bygd til bydel” som kom ut i 1986 er dette bildet med.

Den gangen ble det oppgitt at bildet skulle være tatt på Ulvesæter og vise byfolk som skulle ha påskeferie på landet. Det er imidlertid slik at ingen av de vi har vært i kontakt med på Ulvesæter kjenner igjen bildet eller personene, så det er ikke umulig at dette bildet er fra en helt annen plass i Åsane.

Vi vet altså egentlig ikke noe som helst om verken hvem som er med på bildet eller hvor i Åsane det er tatt. Bildet viser et snødekt landskap der en hest trekker en fullastet slede og der det står en hel del mennesker med ski med seg.

Vi ser også et hus i bakgrunnen. Ut fra klærne skulle man kunne tro at bildet kan være tatt på 1930-tallet, men dette er ren gjetning. Er det noen som kjenner igjen fjellene i bakgrunnen eller huset og slik kan opplyse oss om hvor i Åsane dette bildet er tatt? Og enda bedre – hvem som kan være med på bildet.

Skriv en kommentar nedenfor eller du kan kontakte oss ved å sende e-post til Marianne Herfindal Johannessen , dersom du vet noe om bildet.

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag

VET DU HVEM OG HVOR? Ut fra klærne skulle man kunne tro at bildet kan være tatt på 1930-tallet, men dette er ren gjetning.