Bildet er utlånt av Peder og Erik Sørgard. Vi ser seks menn med sykler ved en tankssperring i Salhusvegen under 2. verdenskrig.

Denne sperringen lå omtrent der BIR i Salhusvegen i dag ligger. Vi vet navnet på to av disse mennene. Bildet er noe uklart med vi håper at noen av leserne kan identifisere de andre!

Ukens ukjente bilde 10

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd er i gang med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet kommer allerede i høst! Det er noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Skriv en kommentar nedenfor eller du kan kontakte oss ved å sende e-post til Marianne Herfindal Johannessen, dersom du vet noe om bildet.

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag

Fra venstre: NN, Hilmar Hitland, NN, NN, NN, Jens Endresen. Kan du hjelpe med å oppklare noen NN-er?