Grunnen er den store mangelen på farmasøyter, spesielt på Vestlandet.

Mangelen skyldes først og fremst stadig flere apoteker og behovet for kandidater med driftskonsesjon. I høst søkte over 1000 studenter på 70 plasser i Oslo, 450 kjempet om 35 plasser i Tromsø, skriver nettavisen ved Universitetet i Bergen, På Høydene.

Norges Apotekerforening har anslått at antall farmasøyter må fordobles for å dekke etterspørselen.