I et skarpt brev til blant andre statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og kunnskapsminister Øystein Djupedal, sier universitetsledelsen klart fra at det ikke kan aksepteres at penger til nytt tannlegebygg er strøket fra statsbudsjettet for 2008.

Høyest på listen

— Vi vil minne om at nytt odontologibygg ved UiB er høyest prioritert av alle planlagte bygg i universitets- og høgskolesektoren, heter det i brevet fra universitetsrektor Sigmund Grønmo og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

— Vi forventer at regjeringen fastholder denne prioriteringen og at det blir gitt penger over neste års budsjett, skriver de to, som viser til at alle landets fylkestannleger har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til realisering av et nytt odontologibygg i Bergen.

Grønmo og Elvbakken påpeker at situasjonen er akutt, og at det eksisterende bygget fra 1962 ikke på noen måte oppfyller dagens krav - verken for dem som arbeider der eller for pasientene.

Da representanter for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) var på besøk i lokalene i Årstadveien tidligere i år, beskrev de lokalene som nedslitte, forfalne, upraktiske og uegnede.

Vil ikke jobbe her

Klinikken er konstruert for en tid da pasientene satt rett opp i stolen som hos frisøren. De kummerlige forholdene gjør ikke bare at kapasiteten på utdanningen reduseres, men bidrar også til problemer med å sikre kvalifisert undervisningspersonell. Mange kvier seg for å jobbe under slike forhold, har dekanus Magne Raadal ved Det odontologiske fakultet UiB tidligere uttalt.

STRØKENT OG STRØKET: Slik er det tenkt at det nye odontologibygget skal ta seg ut. UiB-ledelsen protesterer kraftig mot at penger til nytt bygg er strøket fra neste års statsbudsjett. ILLUSTRASJON: KRISTIN JARMUND ARKITEKTER AS