Dette er to av konklusjonene etter at universitetet nå er evaluert av en nordisk komité.

Større konkurranse

Hovedinntrykket til den eksterne komiteen er at Universitetet i Bergen er en velfungerende institusjon.

— Men med stadig større konkurransen innen utdanning og forskning står UiB overfor en viktig oppgave med å synliggjøre og profilere seg, sier leder av evalueringskomitéen, prorektor Joan Conrad ved Københavns Universitet.

Utdanning og undervisning er kjennetegnet ved stor faglig bredde, mener komiteen.

Studentene gir allment uttrykk for at de er fornøyde. Men spesielt på fag med mange studenter fantes det dem som følte at informasjonen var dårlig og at de ble overlatt til seg selv. Enkelte beskrev overgangen fra grunnfag til hovedfag som et kultursjokk, heter det i rapporten.