Det velrenommerte amerikanske magasinet har i marsutgaven spurt 2983 såkalte postdoktorer fra USA, Canada og Vest-Europa om deres arbeidsmiljø og hvor fornøyd de er med jobben.

Resultatet er oppløftende for Universitetet i Bergen, som havner på tredje plass i kategorien «beste steder å jobbe utenfor Nord-Amerika». Postdoktor er en midlertidig stilling som unge forskere får etter at de har tatt doktorgrad. Som oftest er stillingen begrenset til mellom to og fire år, og tilknyttet forskningsprosjekt.

– Dette er vi veldig glade for. Det er viktig i seg selv at våre postdoktorer er fornøyd med miljøet vi har. Dessuten er vi opptatt av å få flere postdoktor-stillinger. At vi kommer så høyt opp på listen gjør oss mer attraktive, sier rektor Sigmund Grønmo til bt.no.

Han sier at UiB står overfor et kommende generasjonsskifte. Postdoktor-stillinger er en viktig rekrutteringskanal for å få nye talentfulle forskere inn.

– Dette er særlig viktig med tanke på å få flere kvinner inn i professorater.

I undersøkelsen skårer Bergen høyt på trivselsfaktorer som at det er en god by for familier, har mange velferdsgoder og vakre omgivelser. Men at de skandinaviske universitetene har lite hierarki blir også fremhevet.

– Det tror jeg er noe av verdien med det norske universitetssamfunnet. Vi har stor kollegialitet, og de unge forskerne får arbeide i et stimulerende faglig miljø, sier Grønmo.

Universitetet vil trolig bruke undersøkelsen i fremtidig profilering.

Les mer om denne saken i BT i morgen.