Sammenslåingen av de to instituttene er den første sammenslåingen i Det samfunnsvitenskapelige fakultets 30-årige historie.

— Vi skal bygge kompetanse for nye medier, ikke gjøre oss til museumsgjenstand for film, kringkasting og presse, sier professor Knut Helland, som er styrer ved Institutt for medievitenskap.

Informasjonsvitenskap er et datastudium. De siste tiårene har det vært en revolusjon i medieverdenen med digitalisering og websatsing som sentrale elementer.

— Det er et nytt, fremtidsrettet fagområde som skapes her. Det passet godt inn i fakultetets tenkning. Dette blir en utdanning til morgendagens kommunikasjonssamfunn, sier direktør Lise Gundersen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Norges forskningsråd har et stort prosjekt på gang innen kommunikasjon, IKT og medier.

— Der vil vi kunne posisjonere oss, sier Helland. Han håper det vil oppstå synergier i skjæringspunktene mellom studiene av ny teknologi, nye og gamle medier og samfunnsmessige konsekvenser.

Vedtaket om sammenslåingen var enstemmig i de to instituttstyrene, ifølge Helland. Instituttene blir ett fra 1. januar.

Sammenslåingen er i tråd med den såkalte Kvalitetsreformen. Felles administrasjon frigjør ressurser som kan omplasseres.

— Dette er en overbygning som ikke sperrer for noe. Den gir heller nye muligheter. Det er ingen strukturelle ting som låser for utviklingsmuligheter, heller tvert imot, mener Knut Helland.