Historikere, samfunnsvitere, medievitere og andre kandidater fra såkalt generelle studier ved Universitetet fremstår som jobbtaperne i en ny undersøkelse fra Karrieresenteret.

  • Tre måneder etter endt utdanning har kun 51 prosent av humanistene fra det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet) fått relevant arbeid. Det er lavest av alle kategorier som er undersøkt.
  • To år etter utdanningens slutt er 36 prosent av de samme studentene enten uten jobb eller ufrivillig i deltid. På plassen bak fø lger kandidatene fra det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet), hvor 24 prosent sliter med å få jobb.
  • De samme to gruppene ligger også på bunnen når det gjelder hvor stor andel som har fast jobb etter to år. Mens 80 prosent av kandidatene fra Norges Handelshøyskole (NHH) da har fast arbeid, er tallet henholdsvis 40 og 44 prosent for humanistene og samfunnsviterne.

Trege i jobbsøkingen

Nyutdannede lærere fra Høgskolen i Bergen er de som har vanskeligst med å få seg fast stilling. Rett nok hadde 78 prosent av dem relevant jobb innen tre måneder etter siste eksamen, men mange blir gående i vikariater.

Jobbvinnerne i undersøkelsen er økonomer fra NHH samt de som utdanner seg innen en profesjon. NHH-kandidatene, ingeniører fra Høgskolen i Bergen og jurister og psykologer fra Universitetet topper statistikken over andelen som har fast jobb etter to år.

NHH-utdannede og jurister er også de som i minst grad er helt eller delvis arbeidsledig etter to år.

Én forklaring kan væ re at NHH-økonomene skriver jobbsøknader i et bankende kjør. Mens 79 prosent av kandidatene fra Ytre Sandviken søker jobber før de blir uteksaminert, er tallet bare 48 prosent for studentene ved Universitetet.

Ikke tilpasset

— Det er en utfordring for våre studenter og kandidater å tenke mer på fremtiden og hvordan de skal forholde seg til arbeidslivet. Det kan også godt væ re de burde begynne jobbsøkingen tidligere, sier rektor ved Universitet i Bergen, Sigmund Grønmo.

Han mener årsaken til forskjellene mellom fakultetene og utdanningsinstitusjonene ligger i at mange universitetsfag er allmenne og ikke rettet mot en profesjon. Dette er også forklaringen på at bare 15 prosent av de spurte studentene føler at Universitetet la til rette for overgangen til arbeidsmarkedet, tror rektoren.

— Universitetet utdanner generalister, som har gode forutsetninger for å utføre mange forskjellige arbeidsoppgaver i samfunnet, men som ikke alltid er tilpasset et bestemt yrke, sier Grø nmo.

— Det gjør at universitetsledelsen har en oppgave i å gjøre arbeidslivet mer oppmerksom på den betydningen kandidatene kan ha.

- Må selge seg

Rønnaug Tveit, som er leder på Karrieresenteret, mener problemet samfunnsvitere og humanister støter på når utdannelsen går mot slutten er at det ikke umiddelbart er klart hva utdanningen kan brukes til.

— Disse kandidatene må selge seg inn i langt større grad enn de som tar en profesjonsutdanning, for eksempel som sykepleier. Dette er krevende, sier Tveit.

I tillegg, mener hun, er det bergenske arbeidslivet konservative når nye fjes skal ansettes. Mange velger folk som er lik seg selv av ren vane, ifølge Tveit.

— Det kan godt tenkes at en sosialantropolog er like egnet til en jobb som en økonom, det kommer an på arbeidsoppgavene i stillingen.

Mest fornøyde på NHH

NHH-studentene er de som oftest føler at kunnskapene de tilegner seg på skolen er attraktive i arbeidsmarkedet. De er også de som er mest fornøyde med hvordan skolen legger til rette for overgangen til arbeidslivet.

Studentene ved Høgskolen i Bergen er til gjengjeld de som er mest fornøyd med hvordan skolen lærer dem å anvende utdanningen. Utbredt bruk av praksis er forklaringen, tror utdanningsdirektør Kari Lorentz.

I likhet med universitetsrektor Sigmund Grønmo mener Lorentz at det er lettere å søke jobber når du vet hva du skal jobbe med.

— Derfor kan for eksempel sykepleiere søke i god tid før de er ferdig med siste eksamen. Dette er vanskeligere på universitetet, hvor de ikke kan si at de er blitt noe konkret.

I morgen: Bli værende eller stikke? Her får nyutdannede bergensstudenter jobb