• Da jeg fikk stryk og spurte om begrunnelse, ble jeg møtt med latter fra universitetet, sier psykologistudent Eirin Hope Broch (25).

Eirin Hope Broch gleder seg til å bli ferdig med årstudiet i psykologi denne sommeren.

For 25-åringen var det derfor et stort sjokk da Universitetet i Bergen (UiB) varslet at hun hadde strøket i faget Psyk100.

Broch ønsker å utdanne seg til psykolog, og faget er et av inntakskravene.

— Det er en selvtillitsknekk å stryke, og det er tungt å lure på hva jeg har gjort galt, forteller Broch.

- Jeg ble ledd av

Studenten ba derfor om begrunnelse på resultatet. Etter UiBs prosedyrer, måtte hun selv ta kontakt med sensor. Dette er personen som har vurdert besvarelsen og satt karakteren.

— Han lo av meg da jeg ba om en skriftlig begrunnelse, noe han nektet å gi meg fordi det ikke var «normalt». Jeg følge meg litt hjelpeløs, og sensoren var ubehagelig, sier Broch.

Det endte med at Broch fikk begrunnelsen muntlig. Universitets- og høyskoleloven fastslår at studenter har rett på begrunnelse, men ikke hvordan den skal gis.

— Jeg er sjokkert. Hvem andre kan dette ha skjedd med? Slik sensor opptrådte, er jeg redd det vil skje igjen.

Kritisk til UiB

Etter å ha fått en begrunnelse, klaget Broch på eksamensresultatet. Denne uken fikk hun svaret. Stryk var blitt omgjort til B, den nest beste karakteren universitetet kan gi.

— Det var med jubelblandet fryd jeg fikk beskjeden om at jeg i virkeligheten fortjente en B. Venner og familie har støttet meg, for man skal egentlig ikke kunne stryke når en har forberedt seg så grundig som jeg har gjort, sier Broch.

RESPEKT FOR STUDENTER: - Det er veldig leit å høre dette, sier dekan Jarle Eid da han får høre om studentens opplevelser. - Studentene skal møtes med respekt, sier han.
UiB

Nå ber hun universitetet sørge for at andre ikke opplever det samme.— Jeg stiller spørsmål om retningslinjene til sensuren hos UIB er gode nok, i hvert fall på psykologisk fakultet. Når slikt som dette skjer, blir man skremt.

Åpning for tolkning

Dekan Jarle Eid ved psykologisk fakultet forteller at det er uvanlig med så store karakterforskjeller som Broch har opplevd. Oppgavene rettes separat av to sensorer, som deretter blir enige om karakteren.

— Men det kan forekomme. I psykologi vil noen ganger selve oppgaven åpne for tolkninger, der flere innfallsvinkler er mulig. Det kan tenkes at en sensorkomité vil mene at en innfallsvinkel er utenfor rammen, mens en annen komité vil mene den er riktig, sier Eid.

Dette bør studentene informeres om hvis de ber om begrunnelse, ifølge dekanen.

Har fjernet sensorer før

Eid opplyser at han ikke formelt har fått saken på sitt bord, men beskriver det som «svært leit» dersom Broch ble møtt med latter.

— Det er veldig leit å høre dette. Sensor skal gi en saklig begrunnelse og forklare studenten, så langt vedkommende kan, hvorfor karakteren er gitt. Studentene skal møtes med respekt, sier dekanen.

Han forteller at sensorene oppnevnes for en toårsperiode, og at de informeres om studentenes rettigheter.

— Hvis vi ikke er fornøyd med en sensor, vil vi slutte å bruke vedkommende. Det har skjedd.