Se BTV-innslag

Flere ansatte ved Universitet i Bergen (UiB) reagerer sterkt på at bildene ble fjernet.

— Godkjenner bomber

— Ved å trekke tilbake bildene sier vi at det beste argumentet er bomber, sier Pål Hermod Bakka, Førstebibliotekar ved UiB.

Han mener dette ikke er en rett måte for å sikre norske studenter og forskere i utlandet, og at det er universitetets oppgave å forske uansett om resultatene faller i smak.

— Dette bærer preg av ikke en ubetydelig intellektuell feil, sier Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk, om bildefjerningen.

Legges ut igjen

Torsdag kveld bestemte UiB-ledelsen seg for å publisere nettsidene igjen, men åpnet samtidig for at de blir endret.

– Etter å ha vurdert saken med fagmiljøet, har vi konkludert med at sidene vil bli lagt ut igjen på nettet, sier universitetsrektor Sigmund Grønmo.

– Men vi vil la fagmiljøet innen religionsvitenskap bearbeide sidene. Blant annet kan det bli aktuelt med endringer i presentasjonen, og å få inkludert en engelsk oversettelse.

– Men vil bildene av Muhammed bli lagt ut?

– Det bestemmer de faglig ansvarlige. Men vi i ledelsen har ingenting imot det, sier Grønmo

Han har ingen problemer med å se de innvendingene som er reist av Bakka og Aarebrot.

– Dette er en prinsipiell diskusjon som er viktig å føre og som vi gjerne tar. Det er snakk om både å ta hensyn til de helt prinsipielle sidene ved ytringsfrihet og åpen, fri og kritisk faglig virksomhet på den ene side, og på den annen side å vurdere helt konkret de tilfeller som måtte oppstå i en turbulent situasjon. Slik som i dette tilfellet.

- UKLOKT: - Lar vi oss styre av religiøse fanatikere sviker vi fundamentalt vår egen ideologi, sier Frank Aarebrot. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ