Det kom frem da «Handlingsplan for likestilling 2006-2009» for UiB ble diskutert på en konferanse i går. Universitetsrektor Sigmund Grønmo la vekt på viktigheten av at universitetet sikrer kvinner og menn like muligheter.

Prorektor Anne Gro Vea Salvanes pekte på at det studentene har for få kvinnelige forbilder i ledende stillinger. Universitetet ble betegnet som en kjønnsdelt arbeidsplass. Dette ønsker man å gjøre noe med.

Blant annet lanseres det et mål om at kvinner skal utgjøre minst 50 prosent av alle vitenskapelige stillinger.

Som virkemidler foreslås blant annet ansettelser uten utlysing «når det er nødvendig for å sikre særlig godt kvalifiserte kvinner til ledige vitenskapelige stillinger». Andre forslag er å gi instituttene ekstra bevilgninger for hver kvinne de ansetter i vitenskapelige stillinger, gi nytilsatte kvinnelige forskere startpakker, nettverkssamarbeid, og familiepolitiske tiltak av ulikt slag.