— Uten at jeg går god for Dahles økonomiske beregninger, kan jeg si at jeg langt på vei er enig i argumentasjonen hans. Universitetets syn er at forskningstjenester på samme måte som undervisningstjenester bør være unntatt merverdiavgift, sier Spildo til Bergens Tidende.

Han bekrefter at oppdragsmengden fra offentlige instanser kan bli redusert etter momsleggingen.

— Hvis du spør om jeg er glad for de nye momsreglene, så er svaret definitivt nei. Det er ingen tvil om at dette vil være ugunstig for forskningsvirksomheten vår. Når tjenestene våre blir dyrere, er det ikke usannsynlig at etterspørselen blir mindre, sier Spildo.

— Hva med oppdrag fra private bedrifter?

— Vi kan ikke utelukke at også de vil bli forsiktigere, selv om de har fradragsrett for merverdiavgiften. En slik prisøkning vil nok ha en viss psykologisk effekt uansett, tror Spildo.

Universitetet er nå i likhet med alle offentlige bedrifter i full gang med å kartlegge hva de nye momsreglene vil bety for tjenestene de selv kjøper.

Tallene meldes inn til hvert enkelt fagdepartement, som så fordeler midler som skal kompensere for de økte utgiftene.

— Men om det er avsatt nok penger, gjenstår å se, sier Sverre Spildo.