HILDE KRISTIN STRAND

Det skriver Studvest.

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Kirsti Koch Christensen, sier til Studvest at det ikke er vanskelig å se fordeler med sammenslåing, men at det foreløpig er høyst innledende samtaler om økt samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) som foregår.

Koch Christensen sier også at sammenslåing blir mer aktuelt etter at høgskolefag nå blir universitetsfag i Stavanger. Det er kollega Eli Bergsvik ved HiB enig i. Hun tror at for mange studenter gir det høyre status med universitet enn med høgskole

I Trondheim og Tromsø har man lenge hatt sammenslåing på dagsordenen.

Alle er imidlertid ikke like fornøyd med planene. Jette Christensen, som er studentrepresentant i Universitetsstyret, er kritisk til at saken om samarbeid med HiB er unntatt offentlighet. Hun er også redd for at en eventuell sammenslåing kan gå ut over mindre fag. Christensen har fulgt prosessen i Trondheim, og sier det er de små fagene som lider der.

Heller ikke forsker Tor Halvorsen ved Institutt for administrasjon— og organisasjonsvitenskap er heller ikke særlig positiv.

— Hvis Universitetet i Bergen skal bli et europauniversitet kan de ikke ha med seg daukjøtt. Høgskolen er middelmådige akademikere og dårlig forskning, sier Halvorsen til Studvest.