— Blir provosert av studentinnleveringer som er så dårlige at ingenting tilsier at vedkommende faktisk studerer det de skriver om.

Dette Facebook-utbruddet kommer fra en lektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

På den første kommentaren under Facebook-statusen svarer en førstekonsulent ved Det historisk-filosofiske fakultet med Metallica-referansen «Kill'em All»

«Verdens dårligste besvarelse»

På sin egen Facebook-side med over 400 venner har lektoren de siste månedene hatt flere oppdateringer der hun diskuterer det hun i en Facebook-status omtaler som studenters «makkverkarbeid»

Rett før helgen var statusen hennes: «Lider seg gjennom verdens dårligste eksamensbesvarelse».

Selv sier lektoren til BT at hun ser på Facebook som et privat og lukket forum.

— Jeg har hele tiden de strengeste innstillingene og har av prinsipp ingen studenter som venner. Over halvparten av de jeg er venner med, er andre kolleger. De skjønner frustrasjonen, sier lektoren.

For det er en reell frustrasjon lektoren beskriver.

  • Man støter på studenter som ikke er flittige. Det er viktig å få frem at de Facebook-statusene som BT har fått tak i, er skrevet i forbindelse med min rolle som sensor. Dette er ikke studenter jeg selv møter til dagen, sier hun.
Kill'em all

Førstekonsulent ved UiB om studenter som ikke henger i

Uflittige studenter

  • Men hva om noen studenter likevel skulle få innblikk i statusene dine og tolke seg frem til at dette gjelder dem?
  • Det er uansett ikke noen hemmelighet at det finnes flittige og mindre flittige studenter. Dette vet studentene selv også. Jeg kunne gjerne sagt til mine studenter at noen skriver dårlige oppgaver, men kanskje ikke at de skriver verdens dårligste. Det er noe som er skrevet i frustrasjon i en privat setting, sier 33-åringen.

Kan ikke undervurderes

Hun sier at hun ikke ville skrevet noe lignende på twitter.

  • Årsaken er at twitter er en offentlig kanal. For meg er Facebook privat. Jeg ser på de statusene dere har fått tak i som oppdateringer som har kommet på avveie, sier lektoren.

Hun sier hun ikke kjenner til noen konkrete retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier.

Under en av statusene hennes skriver en tidligere ansatt ved UiB følgende:

— Det viktigste jeg lærte i mine ni år som gruppeveileder, undervisningsassistent og foreleser ved universitetet, er at det ikke er mulig å undervurdere studenter.

  • Er det normalt blant UiB-lærere å snakke om studenter på denne måten?
  • Alle lærere forstår i alle fall frustrasjonen. Jeg tror at dersom noen syntes dette er å gå over streken, så ville jeg fått beskjed, sier den UiB-ansatte.

Ikke lukket medium

Studentrepresentanter ved UiB reagerer på Facebook-eksemplene i denne saken.

-Dette er forkastelig. Man skulle faktisk tro at såpass oppegående folk som vitenskapelig ansatte skulle ha forståelse for hvordan Facebook fungerer, sier Tine Blomfeldt, leder for studentparlamentet. Hun representerer 13.500 studenter ved Universitetet i Bergen.

Hun mener ansatte som publiserer Facebook-meldinger om studentarbeid, bryter taushetsplikten.

Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, reagerer også på Facebook-statusene han har fått opplest.

  • Det høres ikke ut som om dette er slik man skal opptre når man er lærer ved UiB. Man kan ikke se på Facebook som et lukket medium, sier rektoren.
  • Hvilke retningslinjer har UiB i forhold til ansattes bruk av sosiale medier?
  • Foreløpig har vi ingen spesielle retningslinjer, men dette er noe som vil komme med tiden, sier Grønmo.
  • I en tidligere utgave av artikkelen var et sitat hentet fra lektorens facebookside utstyrt med et utropstegn. Dette er rettet til et punktum. Hva mener du? Delta i debatten her.