Bergen kommune vil selge Nygård skole til eiendomsselskapet Nygårdshøyden eiendom AS, som er tilknyttet universitetet. Det skriver universitetsavisen På Høyden.

Griegakademiet leier i dag omtrent halve skolen av Bergen kommune. Nå skal i stedet kommunen leie deler av bygget, slik at undervisningen av innvandrere kan fortsette.

Det foreligger to takster, på henholdsvis 55 og 80 millioner kroner.

– Dette er veldig viktig og helt avgjørende for Griegakademiets fremtid. Jeg er opptatt av at vi kommer i gang med en plan for oppgradering av lokalene og samling av miljøene. For musikkterapi og den utøvende delen har vi i dag veldig kummerlige forhold, og det må vi gjøre noe med raskt, sier Frode Thorsen til På Høyden. Han er instituttleder ved Griegakademiet, Institutt for musikk.

Foreløpig er det ikke gjort noen beregninger av hvor mye det vil koste å rehabilitere bygningen.

Meninger om handelen? Syng ut i kommentarfeltet nedenfor.

BERGENS TIDENDE