Glem den tradisjonelle seansen der foreleseren står foran tavlen, snakker og skribler med krittet. I sommer har åtte studenter i geologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen (UiB) hatt sommerjobb med å modernisere undervisningsmateriellet til sine egne lærere. — Studentene vet best - Vanlige forelesninger er ikke den beste måten å lære på. Denne typen fleksibel læring er både pedagogisk riktig og fremtidsrettet. Det er helt ideelt at studentene gjør jobben. Det er de som best vet hva som motiverer til læring, sier professor Jonny Hesthammer ved Institutt for den faste jords fysikk ved UiB, som har vært leder for prosjektet. Ved hjelp av pc lager studentene video og animasjon som skal gjøre det mer spennende både å forelese og å lære. Musikk, farger og figurer blir overført til storskjerm i forelesningssalen, og studentene selv kan arbeide med stoffet på sin egen pc. - Jeg har lært mye fag og mye data i dette prosjektet. Å jobbe så selvstendig og i team likner det vi skal gjøre når vi kommer ut i arbeidslivet, sier hovedfagsstudent Geir Apeland. - Billig og vellykket Til sammen har 25 studenter ved universiteter og høyskoler i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger hatt samme sommerjobb. Prosjektet er en del av et samarbeid mellom Statoil og norske utdanningsinstitusjoner. - Mye undervisningsmateriell trenger fornying. Skulle foreleserne selv gjort dette ville det tatt mye tid. Totalprisen for prosjektet er halvannen million kroner. Det er bare brøkdelen av de profesjonelle selskaper ville tatt for å modernisere så store mengder stoff, sier professoren.Prosjektet har vært så vellykket at de 25 studentene får jobb som studentassistenter også til høsten. Gradvis skal studentene bytte ut det eksisterende undervisningsmateriellet med det moderne.