• Det var mer intriger i de akademiske kretser enn vi har i politikken, husker statsministeren fra sin studietid. I dag ble hun utnevnt til æresalumn ved UiB.

Under Alumnusdagene ved Universitetet i Bergen (UiB) denne helgen, ble statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kåret til æresalumn ved universitetet.

Dette er første gang denne utmerkelsen, som skal gis til tidligere studenter ved universitetet, blir delt ut ved UiB.

Solberg var i flere år student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiB, der hun studerte politikk, sosiologi, statistikk og sosialøkonomi. Hun fullførte cand.mag.-grad i 1986, og avla deleksamen i sosialøkonomi hovedfag i 1988.

— Mye intriger

— Jeg synes jo det er veldig hyggelig. Det var en stor opplevelse å gå på UiB for meg. Det var en viktig del av det som formet meg, både som politisk aktiv, men også faglig og kunnskapsmessig, sier Solberg.

Hun er denne helgen på landsmøte på Gardermoen, og kunne derfor ikke være tilstede på Alumnusdagene.

Solberg var i sin tid også studentrepresentant i Det akademiske kollegium, som tilsvarer det som i dag er universitetsstyret, og var engasjert i studentpolitikken.

Hun forteller at hun gjennom vervene fikk innblikk i det indre liv ved universitetet.

— Jeg satt tre år i kollegiet som studentrepresentant, og lærte å kjenne det indre liv. På godt og vondt. Det er mye intriger i de akademiske kretser, faktisk nesten mer enn i politikken, synes jeg.

Hadde forelesning med Aarebrot

Hun husker også godt forelesningene med professor Frank Aarebrot.

— Han kom aldri dit pensumet begynte, for han tok det historiske perspektivet. Han kom vel omtrent til den industrielle revolusjonen da forelesningsrekken var over. Noen ble sure fordi de hadde tenkt å bare ta notater som de kunne lese på til eksamen. Resten av oss var utrolig underholdt, sier Solberg.

Engasjement for universitetet

I begrunnelsen for æresutmerkningen, skriver UiB at Solberg gjennom sin karriere har profilert universitetet på en svært god måte.

«Med sitt sterke politiske engasjement og sitt engasjement for Universitetet i Bergen er Erna Solberg en meget god representant for universitetet og en verdig kandidat til å bli universitetets første æresalumn,» heter det.

Solberg sier også at hun er opptatt av UiB i sin rolle som statsminister.

— Jeg er opptatt av at UiB skal utvikle seg som det tyngdepunktet i forskning som det er for vestlandet, sier hun.

Tidligere studenter

En alumn er en tidligere elev ved en skole, og det er tidligere studenter, sammen med nåværende studenter og ansatte, som er invitert tilbake til UiB denne helgen, til alumnusarrangementet.