Universitetsledelsen innkalte i dag UiBs redelighetsutvalg, skriver nettavisen På høyden.

– Så langt har vi ingen indikasjoner på at det foregår slike uredeligheter ved UiB. Vi har satt i gang arbeidet med å få oversikt over om denne saken har forgreininger til UiB. Så langt er det ikke noe som tyder på det, understreker prorektor Anne Gro Vea Salvanes overfor På høyden.

Redelighetsutvalget ble opprettet i 2002, og er UiBs øverste klageinstans i saker som omfatter vitenskapelig uredelighet.

På Høyden: Tar forskningsskandalen på alvor