Det er en del av en 3,8 milliarder år gammel fjellformasjon, skriver det amerikanske tidsskriftet Science.

Geologen Harald Furnes fra Universitetet i Bergen har ledet arbeidet som førte til oppdagelsen, heter det i artikkelen i nyeste utgave av det anerkjente vitenskapstidsskriftet. Forskerne håper funnet vil bidra til ny kunnskap om jordas geologiske historie.

Jordskorpebiten de har oppdaget, ble dannet da havbunnen brakk opp i store stykker for 3,8 milliarder år siden. Formasjonen den er del av, ligger sørvest på Grønland og kalles Isua, heter det videre i Science-artikkelen.

Jordskorpen er delt opp i plater som passer inn i hverandre lik bitene i et puslespill. Mange steder driver disse platene fra hverandre, slik at det oppstår sprekker, og gjennom disse sprekkene strømmer det ut smeltet stein – magma – som danner ny jordskorpe.

Funnet på Grønland viser ifølge forskerne at den såkalte tektoniske prosessen var i gang allerede for 3,8 milliarder år siden, vesentlig tidligere enn man til nå har antatt. Dette kan bety at mange teorier om jordas tidlige historie må tas opp til ny vurdering.