Fagpanelet som har evaluert den sosiologiske forskningen i Norge på vegne av Forskningsrådet, består av anerkjente forskere fra nordiske universiteter.

De sosiologiske miljøene ved Universitetet i Bergen (UiB), NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo blir alle beskrevet som «excellent research environment», skriver På Høyden. Ifølge fagpanelet er miljøene på nivå med den beste forskningen internasjonalt.

— Konklusjonen bekrefter den lange og gode tradisjonen bergenssosiologien har, og viser at vi er på topp nasjonalt og veldig anerkjent internasjonalt, sier dekan Knut Helland ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

40-årspresang - Det er veldig kjekt at det arbeides så godt på instituttet, og at dette skjer det året fakultetet fyller 40 år. Det var nettopp faget sosiologi som var utgangspunkt for det som ble et eget fakultet, sier Helland.

De internasjonale forskerne roser norsk sosiologi generelt, og skriver at fagfeltet bidrar med viktig kunnskap om det norske samfunn.

— Det er ikke overraskende at sosiologi står sterkt. Samfunnsfagene er blant dem som gjør det best også på internasjonale rangeringer, sier Helland.

— Hva kan dere bruke en slik evaluering til?

— Den skal vi bruke til å bli enda bedre, og slå fast at det arbeides godt faglig. Det viser at vi har et attraktivt forskningsmiljø. Dette er et godt grunnlag for forskningsbasert undervisning, som bør være interessant for alle norske studenter med interesse for fagfeltet.

Hver tredje er fremragende Fagpanelet skriver at sosiologene er gode til å ivareta sin egen fagdisiplin. Evalueringen slår fast at de fleste vitenskapelig ansatte ved Sosiologisk institutt har en god publikasjonsliste, og hver tredje forsker har en fremragende publikasjonsliste.

— Vi får også skryt for stor grad av tverrfaglig samarbeid med andre miljøer ved UiB og andre norske forskningsinstitusjoner. Dette er en veldig positiv og konstruktiv evaluering for oss, sier leder ved institutt for sosiologi, Hans-Tore Hansen, til På Høyden.