På oppdrag fra Norges forskningsråd har en internasjonal gruppe evaluert de ulike utdanningsinstitusjonene for IT her i landet, og UiB kommer klart best ut i rapporten som nå foreligger.

— Det er objektive eksperter fra ulike land som har gjort evalueringen. De har sett på forskning og høyere utdanning på doktorgrad- og hovedfagsnivå, og vi har fått veldig gode karakterer, sier Petter Bjørstad, professor ved Institutt for Informatikk.

Av til sammen seks grupper, fikk tre beste karakter og tre grupper fikk nest beste. UiB var den eneste institusjonen som fikk karakterer bare på de to høyeste nivåene. Ifølge Bjørstad vil dette bety veldig mye for universitetet.

— Det er selvfølgelig viktig for oss at de som ønsker å studere IT, vet at vi har et så godt tilbud. I tillegg har dette en økonomisk side. Undersøkelsen ligger til grunn for prioriteringer som blir gjort i Forskningsrådet. Nå bør det komme mer forskningsmidler til vårt arbeid, sier Bjørstad.

Det kom en tilsvarende rapport i 1992. Den slo fast at Norge burde bruke mer penger på de forskningsinstitusjonene som var gode på fagfeltet, istedenfor å telle antall studenter når de fordelte midlene. Årets rapport slår fast at så ikke har skjedd de siste ti årene.

— Derfor har vi virkelig et håp om at dette blir tatt alvorlig nå. Vi fikk skryt i rapporten for at vi ikke kaster oss på trender som dukker opp, men at vi holder oss til det vi kan og prioriterer grunnforskningen. Vi tror at det beste for studentene er å få en solid utdanning med et langsiktig perspektiv. Så kan de hive seg på trendene seinere i industrien, sier Bjørsvik.

Det står også i rapporten at UiB har et entusiastisk og godt miljø, og at de gjerne kan utdanne flere doktorgradkandidater.

— I så fall må vi ha flere midler, for kandidatene skal ha stipend. Vi utdanner alle vi kan i dag, sier Bjørstad. Han mener Forskningsrådet har hatt litt feil fokus når de har valgt satsingsområder så langt.

— De definerer et program, og så spør de om det finnes fagfolk som kan noe om det. Vi bør heller spørre hva kan vi noe om, og så satse på noe som passer, slik at vi har sjanse til å hevde oss internasjonalt. Vi er et lite land og kan ikke holde på med alt, mener Bjørstad.