Det var studentavisen Studvest som skrev om saken først.

Universitetet i Bergen har ansatt André Almås Christiansen til å drive lobbyvirksomhet i hovedstaden.

— Det foregår veldig mye i universitetssektoren nå, og UiB ser og forstår at det kan være greit å ha en base å jobbe fra i Oslo. Det er blant annet lavere terskel for å diskutere ting med direkte kontakt enn med formelle brev, sier Christiansen til studentavisen.

- Kan undergrave demokratiet

Ansettelsen blir imidlertid møtt med kritikk blant universitetets egne rekker. Professor og lobbyekspert Per Lægreid er ikke nådig i sin beskrivelse.

STRIDENS KJERNE: André Almås Christiansen skal være UiBs ansikt utad i hovedstaden.

– Lobbyisme kan undergrave demokratiet ved at bestemmelser tas gjennom skjulte kanaler og møter. Et slikt sugerør inn til statskassen er uheldig. Man kan diskutere om det er rett bruk av midlene å bruke penger mot «hovedsponsoren» sin, sier Lægreid til Studvest.UiB-rektor Dag Rune Olsen forsvarer lobbyvirksomheten.

— Vi ønsker å være raskere og tettere på beslutningsprosessene. Det er mange dialoger vi ikke kan ta del i når vi er her på Vestlandet. Nå får vi en representant som kan komme på møter og lignende på kort varsel. Dette er uproblematisk så lenge det bedrer forskningen og utdanningen ved UiB, sier rektoren til studentavisen.

Uktuelt for NHH

NHH-rektor Frøystein Gjesdal uttaler på sin side at det ikke er aktuelt for handelshøyskolen å ansette lobbyister.

— Nei, vi har ingen lobbyister hverken i Oslo eller internasjonalt.Vi har et kontor i Oslo som brukes ofte, men dette er ad hoc med folk som sendes fra Bergen.Vi har ikke sett noe behov for en fast ordning, forteller Gjesdal til Studvest.