På barnetrinnet tillater ikke Næringsmiddeltilsynet mer enn 17 elever samtidig i hvert klasserom. I praksis betyr dette at klassene må reduseres med en tredel, og at skolen vil måtte gå fra 19 til 26 klasser.

— Foreløpig har vi sendt et varsel om vedtaket slik reglene krever, men vedtaket vil komme. Og vi forventer at skolen allerede er i gang med å organisere elevene i mindre grupper. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog med skolen om dette, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder på Næringsmiddeltilsyn og miljørettet helsevern i Bergen kommune.

— Men det er vel ikke gjort på en dag å skaffe lærere til de nye klassene?

— Det er andre måter å få dette til på enn med flere lærere. Elevene kan være mer i grupperom og så videre, mener Skotheim.

Rektor ved skolen, Svein Børtveit, har foreløpig ikke gjort noe med saken, og mener det ikke er så enkelt som Skotheim vil ha det til.

— Hvis hun har en skikkelig god løsning på problemet, så er jeg veldig interessert i å høre den. Jeg har det nemlig ikke sånn uten videre. Vi venter foreløpig på det endelige vedtaket, og Åsane bydel har ikke sagt til oss hva vi skal gjøre med dette ennå, sier Børtveit.

I mellomtiden må elever og lærere leve med et inneklima som ikke er tilfredsstillende. Men foreldreutvalget ved skolen vil ikke sitte lenge og vente på utbedringer.

— Vi forstår at saken skal innom både Åsane bydel og Bergen kommune, som eier bygningene, men litt ut i mars forventer vi at det har skjedd noe. Hvis ikke må vi gå mer drastisk til verks med folkemøter og presseinnlegg, sier Geir Morken Nilssen, FAU-leder ved Eidsvåg skole.

Det er ikke ukjent at luftkvaliteten på Eidsvåg skole er dårlig. Tidligere målinger har vist liknende resultat, og det er allerede gjort tiltak ved skolen for å bedre inneklimaet.