— Jeg har merket meg at trafikantene har bedre holdninger i andre politidistrikt. De er smidigere og flinkere til å vise normal høflighet i trafikken. Bergensere blir litt macho når de setter seg bak rattet, sier Ask.

Han er ikke overrasket over resultatet av NAFs trafikkundersøkelse. - Når det gjelder bilistenes tegngiving i rundkjøringer så står den til stryk. Tegngiving i lyskryss er de litt bedre på. Jeg vil gi dem karakter «G». Men når det kommer til feltskifte er det håpløst. Da blir det «Lite godt» igjen, sier politiavdelingssjefen. Han mener det må en holdningsendring til.

— Folk er for arrogante i trafikken. De viser generelt liten respekt for trafikkreglene. Det er mange som kjører litt for fort, og altfor mange som kjører altfor fort, sier Ask.